Pages

18 May 2008

Ujian

Selamat Menempuh Ujian Termin ke-Dua
Waffaqonallah jami'al A'maal
Ma'at tamaniyyat bit taufiq wan najah

No comments: